Hangi Ürüne Ne Kadar Destek Verilecek?

  • Haberin Tarihi: 8 Ağustos 2016
  • Bu haber 1200 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
Hangi Ürüne Ne Kadar Destek Verilecek?

Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Karar ile 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin Karara dayanarak hazırlanan Tebliğ, 04.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, 2016 yılında çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

2016 üretim sezonunda Bakanlığımız Çiftçi Kayıt Sisteminde ( ÇKS ) kadını güncelleyen tüm üreticilerimizin bitkisel üretim desteklemelerinden faydalanmak için bağlı bulundukları tarım teşkilatlarına müracaat etmeleri önem arz etmektedir.

Türkiye’de bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Tebliğ :

Mazot ve Gübre Desteği

Organik Tarım Desteği

İyi Tarım Uygulamaları Desteği

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Müdeline Göre Fark Ödemesi Desteği

Yem Bitkileri Desteği

Bombus Arısı Desteği

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

Yurtiçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fide Kullanım Desteği

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

Yurtiçi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği

İlave Sözleşmeli Üretim Desteği

Uygulamaların görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Üretim yılı içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemi’nde ( ÇKS ) kayıtlı olan ve destelemelerden faydalanmak isteyen çiftçiler, desteklemeler için için Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ÇKS’e kayıtlı oldukları il/ ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunacaklardır.

2016 üretim yılında ÇKS’ye kayıt yaptıran çiftçiler herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın mazot ve gübre desteğine başvuru yapmış kabul edilecekler.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ

Çiftçilere, 2016 üretim yılı içerisinde tarımsal faaliyette bulunan ÇKS’de kayıtlı oldukları tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot gübre desteği ödemesi yapılacak. Mazot ve gübre desteğinden faydalanmak istemeyen çiftçiler, bu taleplerini İl/İlçe müdürlüklerine 30.12.2016 tarihine kadar yazılı olarak bildireceklerdir.

BİTKİSEL ÜRETİM YAPAN KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİNİN DESTEKLENMESİ

ÇKS’ye kayıtlı ve işletme büyüklüğü toplam beş dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç açıkta ve/veya örtü altı ünitelerde meyve, sebze, süs bitkisi ve tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek ve tüzel kişilere 2016 üretim yılında bitkisel üretim yapan küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacak.

ORGANİK TAROM DESTEKLEMESİ

OTD ödemesi, Organik Tarım Esasları ve uygulamasına İlişkin Yönetmeliği göre organik tarım yapan, OTBİS’te ve ÇKS’de 2016 üretim yılında kayıtlı, 2016 yılı hasadını gerçekleştirmiş ve Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılacak. Ödemler,  2016 üretim yılında aynı hasat döneminde birden fazla üretim yapılan alanlarda OTBİS’te ve ÇKS’de kayıtlı ürünlerin ürün alanları üzerinden hesaplanacak.

İYİ TAIRM UYGULAMALARI DESTEĞİ

İyi Tarım Uygulamaları Desteği (İTUD) ödemesinden; Yönetmeliğe göre bireysel veya grup halinde meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbı aromatik bitki ürünlerinde veya örtü altında iyi tarım uygulamaları faaliyetleri sonucunda yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2016 üretim yılında düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olanlar, Örtü altı İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilerden ÖKS’de kayıtlı olanlar, meyve sebze , süs bitkileri, tıbbı ve aromatik bitki ürünlerinde iyi tarım uygulamaları yapan çiftçiler yaralanacak.

FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre Bakanlar Kurulu Karar ekinde listede yer alan havzalarda, 2016 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler, 2016 yılına dair ÇKS kayıtlarını zeytinyağı fark ödemesi desteği dışında desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda destekten yararlanacaklar.

YEM BİTKİLERİ DESTEĞİ

Çok yıllık yem bitkilerinden ;  yonca, korunga, yapay çayır mera ve tek yıllık yem bitkilerinden fiğ, macar fiği, burçak, müdürmük, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, yem baklası, İskenderiye üçgülü, İtalyan çimi ayrıca arpa, buğday, çavdar, yulaf ve triticalenin yeşil ot hasatı ile silajlık olarak ekilen mısır ve tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılacak. Destekleme kapsamında değerlendirilecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekar olacak.

Tebliğde anılan desteklerle ilgili işlemlerin yürütülmesini ve denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkili olacak. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları, kooparatif, ziraat odaları,  ticaret borsaları, lisanslı depo işletmeleri, toprak mahsulleri ofisi ve birliklerin hizmetinde yararlanacak.

Not: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın

ÖNEMLİ NOT : Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan BAYBURT MEDYA hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.